Заседание на родителското настоятелство 18.10.2016

10 октомври 2016

На 18.10.2016г./вторник/  от 17.30ч. ще се проведе заседание на родителското настоятелство в ДГ № 76 „Сърничка“. Поканват се родителските активи от всички групи.