Училище за родители

 

ФОМИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА И ПСИХИЧЕСКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ В ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА СИ НА ДОБРОТА И ЕМПАТИЯ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕТИВАТА И СЕНЗОРНИТЕ СТИМУЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ТРЕВОЖНОСТ И СТРАХ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

СОЦИАЛНИТЕ КОНТАКТИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА ВЪВ ВСЕКИ ВЪЗРАСТОВ ПЕРИОД

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

СОЦИАЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

РАЗВИТИЕ И УМЕНИЯ НА ДЕТЕТО СПОРЕД ВЪЗРАСТТА

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ЕЗИКОВА ОНТОГЕНЕЗА

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

10 РОДИТЕЛСКИ ГРЕШКИ, КОИТО РАЗГЛЕЗВАТ ДЕЦАТА

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

КАКВО НИ КАЗВА ДЕТСКАТА РИСУНКА?

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ И ПОВИШЕНАТА ТРЕВОЖНОСТ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Моето дете и екраните – четири „не“, за да се развива то по-добре

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Застраховка „Злополука на учащи“

Уважаеми Родители,

Сключена е застраховка „Злополука на учащи“ с № 0105 С 004582 с валидност от 11.10.2017г. до 10.10.2018г. в ЗАД „Армеец“АД. Полицата е валидна на територията на РБългария в учебно и неучебно време. При настъпване на застрахователно събитие има най-точните указания на сайта на застрахователя: http://www.armeec.bg/ . В най-долната част на челната страница има линк „Помощ при щета“ и като се кликне върху него може да се прочетат указания и да се разпечата или попълни електронно бланка за завеждане на претенция. За  информация, по принцип не се изисква веднага да се заяви щета писмено, а при приключване на лечението. В зависимост от ситуацията ще се изискат необходими документи. Обикновено това са: епикриза, рецепти, касови бележки, болнични. За допълнителни въпроси може да се обадите на тел. 0887604361 на Веселин Лучев в работно време.

 

Контрол над уринирането и дефекацията. Енуреза и енкопреза. Психологични и физиологични предпоставки за възникване и развитие на проблеми.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Бланки на документи за изтегляне

  1. Декларация за преференции при заплащане на такса за детска градина;
  2. Заявление за отписване на дете;
  3. Уведомление  за отсъствие на дете;

 

За превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Изх. № РУО1-17453/18.07.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, е необходимо да поместите на електронните страници на поверените Ви институции приложената информация, както следва:

За детските градини и училищата
:

  1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

Само за училищата:

  1. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Приложения:

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Първи дни и адаптация в детската градина

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Речево развитие на децата

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Хиперактивност, дефицит на вниманието, импулсивност

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Агресията при децата

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab