Удължаване на обява за допълнителни образователни дейности

24 юли 2020

Удължаване на обява за ДОД

Обява за допълнителни образователни дейностиОпределяне на изпълнители ДОД