Сключена застраховка

13 октомври 2021

Уважаеми Родители,

Сключена е застраховка „3лополука на учащи” c NQ 0105Е001436/08.10.2021 г. с валидност от 11.10.2021г. до 10.10.2022г. в 3АД „Армеец“Ад. Полицата е валидна на територията на РБългария. При настъпване на застрахователно събитие има най-точните указания на сайта на застрахователя: http://www.armeec.bg/. B най-долната част на челната страница има линк „Помощ при щета“ и като се кликне върху него може да се прочетат указания и да се разпечата или попълни електронно бланка за завеждане на претенция. 3а информация, по принцип не се изисква веднага да се заяви щета писмено, а при приключване на лечението. В зависимост от ситуацията ще се изискат необходими документи. Обикновено това са: епикриза, рецепти, касови бележки, болнични. 3а допълнителни въпроси може да се обадите на тел. 0887604361 на Веселин Лучев в работно време.

Заявление за отсъствие на 3-та и 4-та Подготвителни групиИзменение на Наредбата за прием на деца