Родителски срещи сграда 2

12 септември 2018

Покана

До родителите на децата от ДГ№76 „сърничка“ сграда 2.
За провеждане на родителски срещи по групи за началото на уч.2018/2019г.

На 26.09.2018г. /сряда/
Начало: 17,30 часа
Място на провеждане: актова зала в сграда 2

Заповядайте!!!

Сграда 2 на ДГ№ 76 „Сърничка“ отвори вратиРодителски срещи в основната сграда