Родителски срещи в основната сграда

12 септември 2018

Покана

До родителите на децата от ДГ№76 „Сърничка“ в основна сграда.

График за провеждане на родителски срещи по групи за началото на уч.2018/2019г.

на 25.09.2018г. /вторник/ – ясла,ІА,ІБ,ІВ,ІІА,ІІБ групи
на 27.09.2018г. / четвъртък/ – ІІІА,ІІІБ,ІVА, ІVБ подготвителни групи

Начало: 17,30 часа
Място на провеждане: зала по музика

Заповядайте!!!

Родителски срещи сграда 2Покана – плувен басеин