Родителска среща - сграда 2

11 септември 2019

ПОКАНА

Уважаеми родители,

Педагогическата колегия на ДГ№ 76 ВИ кани на обща родителска среща в  сграда – 2 с дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№ 76.
  2. Учебно-възпитателна работа през учебната 2019/2020г.
  3. Допълнителни образователни дейности през уч. 2019/2020 г.
  4. Разни

НА 25 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/
НАЧАЛО: 17:30 Ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: АКТОВА ЗАЛА

След приключване на общата родителска среща ще се проведат родителски срещи по групи, където ще бъдете запознати от педагозите с програмното съдържание за възрастовата група, ще бъдат избрани родителски активи които ще участват в дейността на Родителското Настоятелство, ще се обсъдят дейности и мероприятия за групата.

ОЧАКВАМЕ ВИ! ! !

Родителска среща – основна сградаОткриване на учебната 2019/20 година