Родителска среща - основна сграда

11 септември 2019

ПОКАНА

Уважаеми родители,

Педагогическата колегия на ДГ№76 ВИ кани на обща родителска среща в основна сграда с дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№76.
  1. Учебно-възпитателна работа през учебната 2019/2020г.
  1. Допълнителни образователни дейности през уч. 2019/2020 г.
  1. Разни

НА 19 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК /
НАЧАЛО: 17:30 Ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: МУЗИКАЛЕН САЛОН

След приключване на общата родителска среща ще се проведат родителски срещи по групи, където ще бъдете запознати от педагозите с програмното съдържание за възрастовата група, ще бъдат избрани родителски активи които ще участват в дейността на Родителското Настоятелство, ще се обсъдят дейности и мероприятия за групата.

ОЧАКВАМЕ ВИ! ! !

Медицински изисквания за постъпване в ДГ76Родителска среща – сграда 2