Ресурсно подпомагане

 •  

  Детската градина осигурява приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие на всяко дете.

  ЕКИП в ДГ№ 76:

  • Илонка Иванова – психолог
  • Силвия Цончева – ресурсен учител
  • Екатерина Трайкова - логопед