Прием

 • application_01_1

  Регистрацията на децата и кандидатстване в детските градини започва на 4-ти февруари в 09:00 часа и продължава до 31-и май на интернет адрес:

  http://kg.sofia.bg/

 • application_02_1

  Статуса на свободните места в ДГ № 76 може да следите на адрес:

  http://kg.sofia.bg/?page=kindergarden&id=15&k=145

 • Важно:

  Децата от яслената група се прехвърлят автоматично в първа група.