Прием и обучение на деца в предучилищна възраст търсещи или получили международна закрила

12 април 2022

              Във връзка с възникнали въпроси относно приема и обучение на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, Ви информираме, че трябва да подадете заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство. Децата-бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката. Моля да се запознаете с приложената наредба.

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВПОКАНА