Празник в ДГ №76 "Сърничка"

08 юни 2022

По повод Международния ден на детето, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и фондация „Деца на борда“ се проведе демонстрация в двора на детска градина №76 „Сърничка“ – сграда 2. Показани бяха основни принципи при превозването на децата в кола. На празника бяха показани различни видове детски столчета за кола и правилните начини за обезопасяване на децата в тях. На специален симулатор, с помощта на кукла,децата и родителите успяха да видят какво се случва при удар със само 7 км/ч. Събитието се състоя при приема на децата и бе отразено от медии.

 

ПОКАНАПОКАНА за родителска среща в Сграда-1