Покана – приложни изкуства сграда 2

12 май 2019

Уважаеми родители,

„Мулти Арт Център“ ви кани на арт работилница „Мама, татко и аз“, за децата, които изучават приложни изкуства в детската градина, при следния график:

на 16 май 2019г. / четвъртък/ от 

  • 16,00 – 16,35 – ПГ, IIа и IIб групи
  • 16,40 – Ia и Iб групи

Място на провеждане: Физкултулен салон, сграда 2

Очакваме ви!

Покана – английски език IVа и IVбПокана – приложни изкуства сграда 1