Покана - английски език IVа и IVб

12 май 2019

Уважаеми родители,
Заповядайте на 15.05.2019 г., сряда, в 17.30 ч., на тържеството на децата от IVа и IVб групи, изучаващи английски език!

Ще ви очакваме!

Покана – английски език IIIа и IIIбПокана – приложни изкуства сграда 2