Пилотен проект

20 ноември 2020

        Пилотният проект се изпълнява във връзка с реализацията на „Стратегия за дигитална трансформация на София“. Администрирането и финансирането на пилотните проекти се осъществява от СОАПИ. Очаквайте подробна информация относно проекта.

Служебно извиняване на отсъствия и постъпване в ДГИнформация относно плащане на такси