Откриване на Сензорна стая

05 октомври 2020

  •          С настъпване на новата учебна година официално отвори врати и нашата сензорна стая. Тя е оборудвана така, че да бъде полезна на всички деца в ДГ №76 „Сърничка“ и особено на тези, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за преодоляване на различни затруднения – в психичното развитие, говорни, езикови, двигателни, зрително-слухови. Освен оборудването в стаята, извън нея децата разполагат и с композиция от допълнителни стимули за подобряване на познавателните и двигателните умения.

         В детската градина работи екип от специалисти – ресурсен учител, логопед и психолог, които осъществяват обучително-терапевтична работа с децата.

         Цялостното изграждане е осъществено със средства от Столична община , дарения от родители и от бюджета на ДГ№ 76.

         Изказваме своите благодарности на Столична община, на всички родители и лично на г-н Димо Христов, които подпомогнаха каузата ни да осигурим оптимална среда за работа с нашите деца!

Нова площадка по БДП в сграда 2Сключена застраховка „Злополука на учащи“