Определяне на изпълнител ДОД - ментална аритметика

19 август 2020

Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнител за ДОД-Ментална аритметика, ДГ 76 „Сърничка“ публикува класираните изпълнители.

Протокол от дейността на комисията за определяне на изпълнител за ДОД-ментална аритметика за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 г.

 

Определяне на изпълнители ДОДВажно съобщение !