Определяне на изпълнители ДОД

03 август 2020

Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнители за ДОД, ДГ 76 „Сърничка“ публикува класираните изпълнители.

Протокол от дейността на комисията за определяне на изпълнители  за ДОД за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 г.

Заповед за определяне на изпълнители за ДОД за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 г.

Удължаване на обява за допълнителни образователни дейностиОпределяне на изпълнител ДОД – ментална аритметика