Онлайн плащане на такси

30 май 2018

Уважаеми родители, от 1 юни 2018 ще може да плащате само таксата за детската градина онлайн. Това ще става след регистрация на сайта roditel.eu през ePay.

Родителска среща за новоприетите деца1 юни – ден на детето