Обявена е процедура за набиране на доставчици за храни

30 май 2019

Във връзка със стартирането на процедурата за набиране на доставчици за 2019 година, днес на 30 Май 2019 г. публикуваме следните два документа:

  • Заповед за откриване на процедура за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и„Училищен плод“ за три учебни години, а именно: 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г. съгласно „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС Ns 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г•)“ – Линк към заповедта
  • Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по скема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ – Линк към обявлението за стартиране на процедурата

 

СПРИ, детето запази!Състезание по плуване – ДГ 76 и ДГ 75