Обявена е процедура за набиране на доставчици за храни

05 февруари 2020

Във връзка със стартирането на процедурата за набиране на доставчици за 2019/2020 година, днес на 05 Февруари 2020 г. публикуваме следните два документа:

  • Заповед за откриване на процедура за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и„Училищен плод“ за една учебна година, а именно: 2019/2020г.,  съгласно „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС Ns 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г•)“ – Линк към заповедта
  • Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по скема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ – Линк към обявлението за стартиране на процедурата
Информация относно обявената от СРЗИ грипна епидемияЗаповед – схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 2020