Летен отдих

17 август 2009
Откриване на детска площадкаТържество по модерен балет