Кампания "Моята зелена детска градина"

12 октомври 2022

На 11.10.2022г. ДГ №76 „Сърничка“ участва в провеждането на кампания „Моята зелена детска градина“ . В двора на детската градина деца и родители засадиха 10 броя дървета-ясен и липа. На мероприятието присъстваха г-жа Десислава Билева – зам.-кмет по направление „Зелена система,екология и земеползване“ към Столична община, ланд. Арх. Димитър Данчев-директор на дирекция „Зелена система“ към Столична община. С този урок по екология децата затвърдиха своите знания и създадохме по – благоприятна среда за възпитание,обучение и игри на децата. Изградихме положително отношение на малките към околната среда – почвата, водата, флората и фауната. Инициативата беше отразена с репортаж по bTV Media Group – bTV.

Децата и екипа на ДГ №76 „Сърничка“ благодарят на дирекция „Зелена система“ за подкрепата.

 

Заявление за извиняване на отсъствия по домашни причиниОсъществена инициатива „Учител за един час“