ИНОВАЦИЯ В ДЕТСКА ГРАДИ НА №76 „СЪРНИЧКА"

25 юли 2021

Столична община внедрява систeма за производство на „зелена“ енергия и „умни“ комунални услуги в ДГ№76 „Сърничка“, район „Младост“.
В детската градина стартираха два пилотни проекта „Пясъчник за иновации“ от инициативата на Столична община.
Първият проект сьздава „умни“ комунални услуги и оптимизиране на разходите. Насочен е към повишаване на енергийната ефективносг и включва производството на „зелена“ енергия за собствено потребление и дистанционен енергиен мониторинг, т нар. „умни“ комунални услуги. Проектът цели да покаже как детската градина може сама да произвежда екологично чиста енергия, т нар. „зелена“ енергия.
Вторият проект Електронна птичка във всички 20 групи на детската градина.
В занималните на децата има монтирано Канарче – елекронна птичка. Тя отчита повишеното ниво на въглероден диоксид в закритото помещение, както и фините прахови частици. Веднага започва да пее и учителят или възпитателката отварят прозорците и само за 5-10 минути нивата на емисиите са под нормата.
Уверени в ефективността на тази новост кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник кметът по дигитализация Генчо Керезов представиха пред журналисти новата екологична придобивка. Реализирането на проекта е от родни стартъп компании, под ръководството на Генчо Керезов.
Най-важното е, че малчуганите грижливо слeдят за настроението на канарчето. То трябва да е щастливо, знаят децата. А това означава, че всичко с въздуха в помещението е наред.
И при най-малкото повишение на нормите на емисиите електронната птичка си променя настороението и веднага започва да чурулика – известява и да показва коя от всички мерки да се предприеме.
Това не е нещо ново, вече е приложено на Запад. Преди много години миньорите са носили в клетка живо канарче, когато слизат в мината, защото птицата е била индикатор за опасни газове. Затова и ние избрахме птицата да е канарче, разказаха от ЗЕК инженеринг, изпълнител на проекта.
Екипът и децата на „Сърничка“ благодарят на Столична община, на ЗЕК инженеринг в лицето на Емил Кирилов и на инж. Ренета Борисова от Energomonitor Bulgaria за изпълнението на проекта.ПОКАНА – Адаптация на новоприетите децаПървата „умна“ детска градина в България