Изменение на Наредбата за прием на деца

02 ноември 2021

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община – 14.10.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

  • 10. „Децата, които са класирани и записани в общинските самостоятелни детски ясли следва да постьпят в срока определен в чл. 15, ал. 10 в съответната детска ясла с оглед прилагането на КРИТЕРИЙ № 5 ,,Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване -1 т.“ при кандидатстване за прием в първа група.“
  • 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли/СДЯ/ и общинските детски градини/ДГ/ не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постьпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постьпили в общинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“
Сключена застраховкаНОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ