Извиняване на отсъствия на деца от ПГ по време на извънредна епидемична обстановка

09 ноември 2020
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19Служебно извиняване на отсъствия и постъпване в ДГ