Застрахователна полица за 2019/20

30 октомври 2019

Уважаеми Родители,

на Вашите деца е сключена застраховка „3лополука на учащи с № 0000872586 с валидност от 11.10.2019 г. до 10.10.2020 г. в 3АД „Армеец“ АД. Полицата е валидна на територията на РБългария в учебно и неучебно време. При настьпване на застрахователно събитие има най-точните указания на сайта на застрахователя: www.armeec.bg. B най-долната част на началната страница има линк „Помощ при щета“ и като се кликне върху него може да се прочетат указания и да се разпечата или попълни електронно бланка за завеждане на претенция. 3а информация, по принцип не се изисква веднага да се заяви щета писмено, а при приключване на лечението. В зависимост от ситуацията ще се изискат необходими документи. Обикновено това са: епикриза, рецепти, касови бележки, болнични. 3а допълнителни въпроси може да се обадите на тел. 0887604361 на Веселин Лучев в работно време.

Инициатива „Кестени“Заседание на родителското настоятелство