Заседание на родителското настоятелство

19 октомври 2015

Уважаеми родители,

на 19.10.2015 г. / понеделник / ще се проведе заседание на родителското настоятелство в ОДЗ № 76 ”Сърничка”.

Поканват се родителските активи от всички групи, както и всички родители, които желаят.

Дневен ред:

1. Отчет на родителското настоятелство за уч. 2014 / 2015 г.

2. Избиране на председател на родителското настоятелство за уч. 2015 / 2016 г.

3. Приемане на план за работа на настоятелството през уч. 2015 / 2016 г.

4. Разни

НАЧАЛО: 17:30 часа

Място: Зала по музика

Родителска среща на 24.09 и 29.09.2015Зимен отдих 2015