Заседание на родителското настоятелство

11 ноември 2019

ПОКАНА

Уважаеми родители,

На 19.11.2019 /вторник/ щe ce проведе заседание на родителското настоятелство в ДГ 76 “Сърничка”. Поканват се родителските активи от всички групи.

Дневен ред:

  1. Отчет на родителското настоятелство за уч. 2018/2019 г.
  2. Избиране на председател на настоятелство за уч. 2019/2020 г.
  3. Приемане на план за работа на настоятелството през уч.2019/2020 г.
  4. Разни

Начало: 17:30 часа

Място: Актова зала -Сграда – 2

Застрахователна полица за 2019/20Покана II А група сграда 1