Заповед - схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

26 юни 2019

ЗАПОВЕД
№ 442 / 26.06.2019 година
за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“

Избран е заявител на основание чл.13г, ал. 3 от „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Заповедта може да прочетете тук (Заповед № 442 / 26.06.2019 година ).

1 юни в двора на ДГ№76 „Сърничка“Медицински изисквания за постъпване в ДГ76