Заповед - схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 2020

17 февруари 2020

ЗАПОВЕД
№ 317/ 17.02.2020 година
за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“

Избран е заявител на основание чл.13г, ал. 3 от „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.
Заповедта може да прочетете тук (Заповед № 317 / 17.02.2020 година ).

Обявена е процедура за набиране на доставчици за храниНа вниманието на родителите на бъдещите първокласници!!!