Заповеди и протоколи спечелили ДОД

02 май 2023

Заповед спечелил ДОД „Адаптирана физическа активност и спорт /художествена гимнастика, спортно-рекреационни и развлекателни игри с топка,плуване,тенис/“

Протокол на комисията ДОД „Адаптирана физическа активност и спорт /художествена гимнастика, спортно-рекреационни и развлекателни игри с топка,плуване,тенис/“

Заповед спечелил ДОД „Английски език и изкуства с арттерапия“

Протокол на комисията ДОД „Английски език и изкуства с арттерапия“

Заповед спечелил ДОД „Балет“

Протокол на комисията ДОД „Балет“

Заповед спечелил ДОД „Народни танци“

Протокол на комисията ДОД „Народни танци“

Заповед спечелил ДОД „Спортни и модерни танци“

Протокол на комисията ДОД „Спортни и модерни танци“

Покана група Дивите лебедиПокана група „Принца и принцесата“