Екип

 • Директор на детската градина

   

 •  

  Педагогически персонал

   

 •  

  Изабел Дойчинова – заместник директор, магистър по Образователен мениджмънт с II ПКС

  Валентина Колчева – учител (заместник) , бакалавър по „ПНУП“

  Галина Лозанова – старши учител, магистър по ПНУП с ІIІ ПКС

  Лилия Борисова – старши учител, магистър по ПНУП с ІIІ ПКС

  Виктория Александрова – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Светла Иванова – старши учител, магистър по „ПНУП ”с І ПКС

  Петранка Вълева – старши учител, магистър по „ПНУП” с І ПКС

  Събина Попянева – учител, магистър по „ПНУП” с III ПКС

  Валентина Димитрова – старши учител (заместник), професионален бакалавър по  „ПУП”

  Анета Вълчева – старши учител (заместник), професионален бакалавър по ПУП”

  Донка Христова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Генка Нанкинска – учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „ПНУП”

  Антонина Серафимова – учител,  магистър по „ПНУП”

  Мила Атанасова – учител, магистър по „ПНУП”

  Лозинка Еленкова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Ирена Иванова-Младенова –  старши учител , магистър по „ПНУП” с IV ПКС

  Даниела Шамова – старши учител, магистър по „ПНУП ” с II ПКС

  Цветелина Стойчева – учител, магистър по „ПНУП” с III ПКС

  Илка Пенова – старши учител,магистър по „ПУП“ с ІІ ПКС

  Красимира Крумова – учител, магистър по „ПНУП” с V ПКС

  Диана Николова – учител, магистър по „ПНУП” с V ПКС

  Зорница Илиева – учител, магистър по „ПНУП” с V ПКС

  Каролина Борисова – учител, магистър по „ПНУП”

  Цветелина Младенова – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Венцислава Радулова – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Борислава Налджиева  – учител,  бакалавър по „ПНУП” 

  Хубена Хинкова – старши учител, магистър по ПНУП, с ІІ ПКС

  Ива Бумбарска –  учител, бакалавър по „ПНУП” 

  Пепа Жечева – учител, магистър по „ПНУП“

  Габриела Минчева – учител, бакалавър по „ПНУП” 

  Наталия Бакиева – учител, магистър по „ПНУП“ с IV ПКС

  Галица Недева – учител, магистър по „ПНУП“

  Маргарита Димитрова – учител, магистър по „ПНУП“

  Славейка Сотирова– старши учител , магистър по ПУП с II ПКС

  Даниела Ковачева – учител, магистър по „ПНУП“ с V ПКС

  Радка Кирилова – учител, бакалавър ПНУП

  Лидия Иванова –  учител, бакалавър по ПУП 

  Димитринка Еленкова –  учител , магистър по ПНУП

  Йоанна Дамова – учител по музика, магистър по „Музикална педагогика”с V ПКС

  Илонка Иванова – психолог, доктор по детско-юношеска и училищна психология

  Екатерина Трайкова – логопед, магистър по логопедия с II ПКС

  Силвия Цончева –  ресурсен учител, бакалавър по специална педагогика с IV ПКС

  Станислава Мешинкова – логопед, бакалавър по логопедия

 •  Друг персонал

   

  Надежда Калеевска – счетоводител

  Гергинка Керезова – ЗАС

  Радка Добринова – домакин

  Ангелина Николова – помощник-възпитател

  Марияна Шопова – помощник-възпитател

  Илияна Бачева – помощник-възпитател

  Василка Иванова – помощник-възпитател

  Елка Гергинова – помощник-възпитател

  Светла Пейкова  – помощник-възпитател

  Елисавета Манасиева – помощник-възпитател

  Донка Симеонова – помощник-възпитател

  Гълъбина Христова –  помощник-възпитател

  Анета Ядкова – помощник-възпитател

  Петя Гроздева – помощник-възпитател

  Боряна Сеизова – помощник-възпитател

  Асие Талибова – помощник-възпитател

  Розалия Кьосева – помощник-възпитател

  Димитринка Георгиева –помощник-възпитател

  Силвия Личева – помощник-възпитател

  Иванка Дончева – помощник- възпитател

  Юлия Тодорова – помощник-възпитател

  Снежана Велкова – помощник-възпитател

  Илиана Димова – помощник-възпитател

  Десислава Добринова –помощник-възпитател

  Десислава Иванова – готвач

  Илияна Радева – помощник  готвач

  Елена  Миленова – помощник готвач

  Таня Методиева – работник в кухня

  Надка Вълкова – работник в кухня

  Камелия Кръстева- работник в кухня

  Ивайло Саравски – общ работник

  Йорданка Трифонова  – общ работник

  Веселин Станоев – общ работник

  Димитър Сарафски – РПС

  Ивайло Димитров – РПС

   

 • Медицински специалисти

   

  Пенка Дамянова – медицински специалист в детска градина

  Фани Конакчиева – медицински специалист в детска градина

  Антоанета Недкова – медицински специалист в детска градина

  Нели Бонева – медицински специалист в детска градина

  Маргарита Петкова – медицински специалист в детска ясла

  Гинка Горянова  – медицински специалист в детска ясла

  Радка Тунева – медицински специалист в детска ясла

  Петранка Георгиева – медицински специалист в детска ясла

   

   

   

 • Охрана

   

  Красимир Бояджиев – охрана – сграда -1, Агенция за сигурност и охрана Фирма „ГАРД“ ЕООД

  Илия Червенаков – охрана – сграда -2, Агенция за сигурност и охрана Фирма „ГАРД“ ЕООД