Документи за градина

30 август 2021

Уважаеми родители,

При прием на детето родителите представят следните медицински документи:
1. Здравно-профилактична карта на детето попълнена от личния лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр. 45 от 2005г./
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
6. Здравна карта за дете /нова/. Децата, които идват от друго детско заведение идват със здравната карта като се отбелязва датата до която са посещавали.
7. Васерман на един от родителите, за децата до 3 години.
С оглед на по-добрата организация при постъпване на детето, медицинските документи се представят на медицински специалист в деня преди постъпване на детето.

Очакваме Ви!
С уважение,
Петя Янкова

Първата „умна“ детска градина в БългарияГрафик на родителските срещи