Групи

 

 

 

 

 

 • В детска градина № 76 „Сърничка“ – основна сграда и сграда – 2   приетите и записани деца са разпределени в 20 групи, от които  18 групи детска градина и 2 яслени групи.

 • ОСНОВНА СГРАДА

 •  ДЕТСКА ГРАДИНА

  В основната сграда на детската градина децата са разпределени в 3 групи от 2,5 до 4 годишна възраст и в 6 подготвителните групи – от 4 до 7 годишна възраст.

   

 • ЯСЛА

  В основната сграда децата от 1 до 2.5 годишна възраст са в 1 яслена група

   

 • СГРАДА – 2

 • ДЕТСКА ГРАДИНА

  В сграда – 2 на детската градина децата са разпределени в 3 групи от 2,5 до 4 годишна възраст и в 6 подготвителните групи – от 4 до 7 годишна възраст.

   

 • ЯСЛА

  В сграда – 2 децата от 1 до 2.5 годишна възраст са в 1 яслена групи

   

  • ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ
 • Паралелно с възпитателната и творческата дейност и на база делегиран бюджет от 2010 г. в сградата са извършвани текущи и основни ремонти.  Подменена е основно материалната база на детското заведение. Интериорът във всички групи е съобразен с възрастовите и индивидуални особености на децата.

 • В подготвителните групи са създадени условия за учебна дейност, осигурени са необходимите помагала и пособия. Помещенията са обособени като място за игра и занимания, място за сън, санитарен възел, помещения за храна с офис. Всички те са просторни, топли с много светлина и цветя, декорации. Всяка група има своята индивидуалност. Носи стилът и усещането на екипа, който работи в нея. 

 • Музикален салон, обширните коридори позволяват на учителите и децата да провеждат своите ежедневни занимания под формата на игра, веселие и общуване. Допълнителните дейности по английски,тенис на корт, футбол, латино и народни танци, балет, плуване,художествена гимнастика и приложни изкуства, както и екскурзиите и лагерите на море и планина допринасят за цялостното развитие на децата през първите седем години.