Важно съобщение !

31 август 2020

Във връзка с възобновяването посещенията на децата в детска градина и плановия прием на новоприетите деца в ДГ №76 „Сърничка“
Указания за посещение на деца в детска градина

Определяне на изпълнител ДОД – ментална аритметикаПокана