Благодарствено писмо - Коледен базар

09 януари 2020

Благодарим на всички, които се включиха в тазгодишния Коледен базар! Събраните средства от двете сгради са 1773, 12 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и три лева и дванадесет стотинки) Те ще бъдат включени в оборудването за Сензорна стая за деца в детската градина, чието изграждане основно е финансирано от Столична община.

Сензорната интеграция е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Тази стая ще е пространство, в което съчетанието между движението и работата със сетивата дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходяща както деца със специфични потребности, така и за здрави деца, при които се забелязват трудности в психическото и емоционално развитие.

 

С благодарност:

Екипът на Детска градина „Сърничка” ,

Родителско настоятелство 

 Обществен съвет

Покана за Балет в сграда 2Уведомление – схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“