АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

23 октомври 2020

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19

Сключена застраховка „Злополука на учащи“Извиняване на отсъствия на деца от ПГ по време на извънредна епидемична обстановка