Градината

 • Гостоприемно място за всяко дете

  приятелска атмосфера

  ———

  Детска градина № 76  е желано и любимо място за децата, място за сътрудничество и педагогическото взаимодействие в посока детска градина – дете – семейство – общество.

   

 • Дългогодишен опит

  добро местоположение 

  ———

  ДГ № 76 „Сърничка” е открита през 1985г. Намира в гр. София, ж.к. Младост ІV, ул.“Детска мечта“ № 20. Разположена е в подножието на планината „Витоша“, в близост до Бизнес парка.

   

 • Специализирани класни стаи

  квалифицирани педагози

  ———

  Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане на децата, провеждане на качествен педагогически процес.
  Детската градина осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в 1 клас.

   

 • Възрастови групи

  ясла и детска градина

  ———

   ДГ № 76 е общинско детско заведение в което функционират 10 групи  – 1 яслена група за деца от 1 до 2,5 години и 9 градински групи за деца  от 2,5 до 7 години.

   

 • Професионална грижа за децата

  квалифициран персонал

  ———

  Организацията на работа е целогодишна, престоят на децата е целодневен от 7,00 до 19,00 часа. На децата се осигурява хранене – закуска, подкрепителна закуска в 10 часа, обяд, следобедна закуска, по меню одобрено от специалисти.

   

 •  
  Детското заведение  разполага с много добра материална база, обезпечено е  с :

   

  • Музикален / физкултурен салон
  • Плувен басейн
  • Футболно игрище
  • Кабинет по български език и математика
  • Кабинет по ранно чуждоезиково обучение- английски и немски език
  • Кабинет по приложни изкуства
  • Логопедичен кабинет
  • Кабинет за консултации с психолог
  • Кабинет на ресурсния учител
  • Охрана

   

  • Видео наблюдение
  • Индивидуални занимални на всяка група
  • Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете
  • Индивидуални офиси за помощник-възпитателя с миялни  машини и съответно       оборудване
  • Просторен двор   за отдих, игри и обучение, игрални площадки за всяка група
  • Здравен кабинет
  • Собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене
  • Пералня
 • about_img_7390

  Специалисти

  За децата с проблеми работят специалисти – логопед, психолог, ресурсен учител, за което не се заплаща такса.

 • about_img_7040

  Преподавателски технологии

  Нашият екип прилага и въвежда нови преподавателски технологии . Използва  педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности и емоционална активност.

 • about_img_6873

  Конференции и семинари

  Участваме в международни научно-практически конференции и семинари. Участваме в медийни предавания и изяви. Родителите са наши партньори – участват активно в обучителни тренинги, лагери, екскурзии и в различни режимни моменти.