Екип

 •  

  Директор на детската градина

   

 •  

  Учители в детската градина

   

 •  

  Валентина Колчева – старши учител, бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Дора Неминска – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Галина Лозанова – старши учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Лилия Борисова – старши учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Светла Иванова – старши учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Петранка Вълева – учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Събина Попянева – учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Оля Горчилова – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Валентина Димитрова – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Анета Вълчева – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Донка Христова – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Татяна Калчева – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Лидия Иванова – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Лозинка Еленкова – старши учител, професионален бакалавър по „Предучилищна педагогика”

  Ирена Иванова – учител , магистър по „Предучилищна педагогика”

  Даниела Шамова – учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Изабел Дойчинова – учител, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Йоанна Дамова – учител по музика, магистър по „Предучилищна педагогика”

  Илонка Иванова – психолог, магистър по детско-юношеска и училищна психология

  Лиляна Иванова – логопед, магистър по логопедия

 •  Друг персонал в детската градина

   

  Надежда Калеевска – счетоводител

  Гергинка Керезова – ЗАС

  Ангелина Николова – помощник-възпитател

  Таня Методиева – помощник-възпитател

  Илияна Бачева – помощник-възпитател

  Валентина Николова – помощник-възпитател

  Даниела Ковачева – помощник-възпитател

  Елисавена Манасиева – помощник-възпитател

  Донка Симеонова – помощник-възпитател

  Албена Джумерска – помощник-възпитател

  Анета Ядкова – помощник-възпитател

  Цветелина Стойчева – помощник-възпитател

  Силвия Цончева – помощник-възпитател

  Силвия Латинова – помощник-възпитател

  Десислава Иванова – готвач

  Илияна Радева – пом. готвач

  Верка Тухлова – работник в кухня

  Дария Иванова – работник в кухня

  Анета Димитрова – перач

  Ивайло Димитров – общ работник

  Димитър Сарафски – РПС

   

 • Медицински специалисти

  Пенка Дамянова – медицински специалист в детска градина

  Фани Конакчиева – медицински специалист в детска градина

  Маргарита Петкова – медицински специалист в детска ясла

  Трънка Гешева – медицински специалист в детска ясла

   

 • Охрана

  Красимир Бояджиев – охранителна фирма „ВИП Секюрити ЕООД“