Екип

 • Директор на детската градина

   

 •  

  Педагогически персонал

   

 •  

  Изабел Дойчинова – заместник директор, магистър по  с V ПКС
  Валентина Колчева – старши учител, бакалавър по ПНУП
  Галина Лозанова – старши учител, магистър по ПНУП с ІV ПКС
  Лилия Борисова – старши учител, магистър по ПНУП с ІV ПКС
  Светла Иванова – старши учител, магистър по „ПНУП ”с ІІ ПКС
  Петранка Вълева – старши учител, магистър по „ПНУП” с ІІ ПКС
  Събина Попянева – учител, магистър по „ПНУП” с V ПКС
  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „ПУП”
  Валентина Димитрова – старши учител, професионален бакалавър по  „ПУП”
  Анета Вълчева – старши учител, професионален бакалавър по ПУП”
  Донка Христова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”
  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „ПНУП”
  Татяна Калчева – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”
  Лидия Иванова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”
  Лозинка Еленкова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”
  Ирена Иванова –  старши учител , магистър по „ПНУП” с V ПКС
  Даниела Шамова – учител, магистър по „ПНУП ” с V ПКС
  Цветелина Стойчева – учител, бакалавър по „ПНУП”
  Илка Пенова – старши учител,магистър по ПУП с ІІ ПКС
  Красимира Крумова – учител, магистър по „ПНУП”
  Диана Николова – учител, магистър по „ПНУП”
  Зорница Илиева – учител, магистър по „ПНУП”
  Каролина Борисова – учител, магистър по „ПНУП”
  Цветелина Младенова – учител, бакалавър по „ПНУП”
  Габриела Ранова – учител , бакалавър по „ПНУП”
  Венцислава Радулова – учител, бакалавър по „ПНУП”
  Вера Стоева – учител, бакалавър по „ПНУП”
  Росица Панева – учител, бакалавър по „ПНУП”
  Соня Николова – старши учител, магистър по „ПНУП” с ІІ ПКС
  Зоя Ботева – старши учител, магистър по „ПНУП” с ІІ ПКС
  Наталия Бакиева – учител, магистър по „ПНУП“
  Славейка Сотирова– старши учител , магистър по ПУП
  Йоанна Дамова – учител по музика, магистър по „Музикална педатгогика”с V ПКС
  Илонка Иванова – психолог, доктор по детско-юношеска и училищна психология
  Екатерина Трайкова – логопед, магистър по логопедия
  Силвия Цончева –  ресурсен учител, бакалавър по специална педагогика

 •  Друг персонал

   

  Надежда Калеевска – счетоводител
  Стефка Благоева – финансов контрольор
  Гергинка Керезова – ЗАС
  Радка Добренова – домакин
  Ангелина Николова – помощник-възпитател
  Екатерина Сергиева – помощник-възпитател
  Илияна Бачева – помощник-възпитател
  Ивелина Лазарова – помощник-възпитател
  Даниела Ковачева – помощник-възпитател
  Елисавета Манасиева – помощник-възпитател
  Донка Симеонова – помощник-възпитател
  Анета Ядкова – помощник-възпитател
  Анета Димитрова – помощник-възпитател
  Силвия Латинова – помощник-възпитател
  Иванка Дончева – помощник- възпитател
  Антоанета Коларска– помощник-възпитател
  Емилия Иванова – помощник-възпитател
  Юлия Тодорова – помощник-възпитател
  Виолета Христова – помощник-възпитател
  Камелия Борисова – помощник-възпитател
  Силвия  Личева – помощник-възпитател
  Оля Димитрова – помощник-възпитател
  Мариела    Раданова – помощник-възпитател
  Десислава Иванова – готвач
  Илияна Радева – пом. готвач
  Албена Джумерска – пом.готвач
  Верка Тухлова – работник в кухня
  Дария Иванова – работник в кухня
  Таня Методиева – работник в кухня
  Ивайло Димитров – общ работник
  Димитра Минкова – общ работник
  Веселин    Станоев – общ работник
  Димитър Сарафски – РПС
  Валентин Григоров – РПС

   

 • Медицински специалисти

  Пенка Дамянова – медицински специалист в детска градина
  Фани Конакчиева – медицински специалист в детска градина
  Антоанета Недкова – медицински специалист в детска градина
  Нели Бонева – медицински специалист в детска градина
  Маргарита Петкова – медицински специалист в детска ясла
  Трънка Гешева – медицински специалист в детска ясла
  Радка Тунева – медицински специалист в детска ясла
  Иванка Борисова – медицински специалист в детска ясла
  Станка Вълева – медицински специалист в детска ясла
  Минка Гечева – медицински специалист в детска ясла

   

   

 • Охрана

  Красимир Бояджиев – охрана – сграда -1,охранителна фирма „ВИП Секюрити ЕООД“
  Александър Константинов – ограна – сграда -2, охранителна фирма „ВИП Секюрити ЕООД“