Екип

 • Директор на детската градина

   

 •  

  Педагогически персонал

   

 •  

  Изабел Дойчинова – заместник директор, магистър по ПУПЧЕ с англ. език с V ПКС

  Валентина Колчева – старши учител, бакалавър по ПНУП

  Галина Лозанова – старши учител, магистър по ПНУП с ІIІ ПКС

  Лилия Борисова – старши учител, магистър по ПНУП с ІIІ ПКС

  Светла Иванова – старши учител, магистър по „ПНУП ”с І ПКС

  Петранка Вълева – старши учител, магистър по „ПНУП” с І ПКС

  Събина Попянева – учител, магистър по „ПНУП” с V ПКС

  Валентина Димитрова – старши учител, професионален бакалавър по  „ПУП”

  Анета Вълчева – старши учител, професионален бакалавър по ПУП”

  Донка Христова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Бонка Лилова – старши учител, бакалавър по „ПНУП”

  Татяна Калчева – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Лидия Иванова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Лозинка Еленкова – старши учител, професионален бакалавър по „ПУП”

  Ирена Иванова-Младенова –  старши учител , магистър по „ПНУП” с V ПКС

  Даниела Шамова – учител, магистър по „ПНУП ” с IV ПКС

  Цветелина Стойчева – учител, магистър по „ПНУП”

  Илка Пенова – старши учител,магистър по ПУП с ІІ ПКС

  Красимира Крумова – учител, магистър по „ПНУП”

  Диана Николова – учител, магистър по „ПНУП”

  Зорница Илиева – учител, магистър по „ПНУП”

  Каролина Борисова – учител, магистър по „ПНУП”

  Цветелина Младенова – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Невена Стефанова – учител , бакалавър по „ПНУП”

  Венцислава Радулова – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Вера Стоева – учител, бакалавър по „ПНУП”

  Антоанета Александрова  – старши учител,  магистър по „ПНУП” с ІІІ ПКС

  Хубена Хинкова –  учител, магистър по ПНУП, с ІІІ ПКС

  Соня Николова – старши учител, магистър по „ПНУП” с ІІ ПКС

  Зоя Ботева – старши учител, магистър по „ПНУП” с ІІ ПКС

  Наталия Бакиева – учител, магистър по „ПНУП“

  Славейка Сотирова– старши учител , магистър по ПУП с II ПКС

  Даниела Ковачева – учител, бакалавър по специална педагогика

  Горица Тодорова –  учител, магистър по ПНУП с V ПКС

  Димитринка Еленкова –  учител , бакалавър по педагогика

  Йоанна Дамова – учител по музика, магистър по „Музикална педагогика”с V ПКС

  Павел Чавдаров –  старши учител ,  магистър по „Музикална педагогика”с ІV ПКС

  Илонка Иванова – психолог, доктор по детско-юношеска и училищна психология

  Екатерина Трайкова – логопед, магистър по логопедия с V ПКС

  Силвия Цончева –  ресурсен учител, бакалавър по специална педагогика

 •  Друг персонал

   

  Надежда Калеевска – счетоводител

  Стефка Благоева – финансов контрольор

  Гергинка Керезова – ЗАС

  Радка Добринова – домакин

  Пламенка Петрова – помощник-възпитател

  Ангелина Николова – помощник-възпитател

  Екатерина Сергиева – помощник-възпитател

  Марияна Шопова – помощник-възпитател

  Цветанка Георгиева – помощник-възпитател

  Илияна Бачева – помощник-възпитател

  Марияна Богачова – помощник-възпитател

  Елеонора Лаковска  – помощник-възпитател

  Елисавета Манасиева – помощник-възпитател

  Донка Симеонова – помощник-възпитател

  Гълъбина Христова –  помощник-възпитател

  Анета Ядкова – помощник-възпитател

  Анета Иванова – помощник-възпитател

  Силвия Латинова – помощник-възпитател

  Иванка Дончева – помощник- възпитател

  Антоанета Коларска– помощник-възпитател

  Емилия Христова – помощник-възпитател

  Юлия Тодорова – помощник-възпитател

  Снежана Велкова – помощник-възпитател

  Камелия Борисова- помощник-възпитател

  Силвия  Личева – помощник-възпитател

  Оля Димитрова – помощник-възпитател

  Илиана Димова     – помощник-възпитател

  Елка Гергинова –помощник-възпитател

  Десислава Иванова – готвач

  Илияна Радева – помощник  готвач

  Елена  Миленова – помощник готвач

  Верка Тухлова – работник в кухня

  Дария Иванова – работник в кухня

  Таня Методиева – работник в кухня

  Ивайло Димитров – общ работник

  Петранка Петкова – общ работник

  Ваня Бирова – общ работник

  Нина Долджева – общ работник

  Веселин Станоев – общ работник

  Димитър Сарафски – РПС

  Валентин Григоров – РПС

   

 • Медицински специалисти

   

  Пенка Дамянова – медицински специалист в детска градина

  Фани Конакчиева – медицински специалист в детска градина

  Антоанета Недкова – медицински специалист в детска градина

  Нели Бонева – медицински специалист в детска градина

  Маргарита Петкова – медицински специалист в детска ясла

  Цветанка Червенкова  – медицински специалист в детска ясла

  Радка Тунева – медицински специалист в детска ясла

  Иванка Борисова – медицински специалист в детска ясла

  Станка Вълева – медицински специалист в детска ясла

   

   

 • Охрана

   

  Красимир Бояджиев – охрана – сграда -1,охранителна фирма „ВИП Секюрити ЕООД“

  Александър Константинов – охрана – сграда -2, охранителна фирма „ВИП Секюрити ЕООД“