Дейности

 •  

  За учебната 2018/2019г.

  за стимулиране на интересите и заложбите на децата  извън Държавните Образователни Стандарти се предлагат Допълнителни Образвателни Дейности, които не са дейност на ДГ и включвта  организирани занимания по:

   

  • Чуждоезиково обучение – английски език и  немски език
  • Български народни танци и фолклор
  • Латиноамерикански танци
  • Приложни изкуства
  • Модерен и класически балет
  • Плуване
  • Футбол
  • Художествена гимнастика

   

  Организират се:

  • ски училища
  • летни лагери
  • еднодневни екскурзии
  • спортни празници

   

  Важно : Участието в допълнителните дейности става по желание на родителите и се заплаща извън таксата за детската градина.