• „ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯ СЪМ НАУЧИЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

  — РОБЪРТ ФУЛАМ
 • ГРУПИ

  В детска градина № 76 „Сърничка“ приетите и записани деца са разпределени в 10 групи – 9 групи детска градина и 1 яслена група.

 • ПЕРСОНАЛ

  За тях се грижи екип от квалифицирани педагогически и медицински специалисти: директор, 18 учители, психолог, учител по музика и 4 медицински специалисти.

 • ГРИЖА

  Непедагогическият персонал се състои от 10 помощник-възпитатели, 2 детегледачи, готвач, помощник-готвач и двама работници в кухня, ЗАС, счетоводители и друг помощен персонал.

 • ОБУЧЕНИЕ

  Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН.

 • Дългогодишен опит

  квалифицирани педагози 

  ———

   

  Детска градина № 76 „Сърничка” е открита през 1985 г. Намира се в ж.к. Младост IV, ул. „Детска мечта“ №20. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждане на качествен педагогически процес.

 • Възрастови групи

  специализирани паралелки

  ———

   

  Детска градина № 76 е общинско детско заведение, в което функционират 10 групи: 1 яслена група за деца от 1 до 2.5 години и 9 градински групи за деца от 2.5 до 7 години.

 • Полезно

  Таксата, която родителите заплащат е 60 лева, определена в съответсвтие със Закона за местните данъци и такси.

  Детска градина № 76 е обезпечена с:

  • Музикален / физкултурен салон
  • Плувен басейн
  • Кабинет по български език и математика
  • Кабинет по чуждоезиково обучение
  • Кабинет по приложни изкуства
  • Екзотичен природен кът
  • Логопедичен кабинет
  • Обширни и слънчеви занимални и спални помещения

  За децата с проблеми работят специалисти – логопед, психолог, ресурсен учител, за което не се заплаща.

  Основен елемент в дейността на ДГ № 76 „Сърничка” е сътрудничеството с родителската общност, която помага за нормалното функциониране на детското заведение.

  Възпитателно-образователната работа в ДГ № 76 е богата и разнообразна, като неин приоритет е всестранното и пълноценно израстване и развитие на детската личност. Работи се по програми одобрени от МОН, съобразно избора на учителските екипи.